Ambassade en Consulaten van België in Nederland

België in Nederland

Welkom op de website van de ambassade en het consulaat!

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Nederland is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Den Haag? U reist als toerist door Nederland en uw identiteitskaart werd gestolen? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website houdt u ook op de hoogte van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Nederland gelden en informeert u over de actualiteit van het buitenlandse beleid van België, culturele evenementen in België en Nederland en andere nuttige informatie.

Wilt u contact opnemen met onze ambassade? Neem dan een kijkje op deze pagina.

 

Voorbereiding Federale en Europese verkiezingen - België - 2019

Aan de Belgen die vóór 24 januari 2018 in de consulaire registers van de Ambassade van België te Den Haag ingeschreven waren.

Binnenkort krijgt u per post een brief met de nodige procedures en formulieren om u als kiezer te registreren voor de Federale en Europese verkiezingen die in de loop van 2019 in België plaats zullen vinden. Zie ook aankondiging van FOD Buitenlandse Zaken hier.

Houdt u er rekening mee dat deze brief naar het adres wordt toegestuurd, gekend door de Ambassade op 24 januari 2018.

Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze Ambassade steeds op de hoogte te brengen van elke adreswijziging.

De formulieren en procedures kunt u ook op de volgende linken terugvinden.

Federale verkiezingen  
Europese verkiezingen

Voor verdere inlichtingen, gelieve vanaf 20 april 2018 met het volgende nummer contact op te nemen : (+31)0703123450
Bekijk zeker ook onze FAQ, het antwoord op uw vraag is daar mogelijk terug te vinden.

 

Opgelet voor oplichters

De voorbije dagen ontving de FOD Buitenlandse Zaken verschillende meldingen van burgers over pogingen tot oplichting. De oplichters, welke zich via de telefoon voordoen als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, proberen met een smoes om de bellers geld afhandig te maken. Gebruik van nieuwe technologieën wekken daarenboven de indruk dat de oproep afkomstig is van Buitenlandse Zaken (waarbij het centraal oproepnummer 02/501.81.11 verschijnt).

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan eenieder om geen enkel gevolg te geven aan dergelijke oproepen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt immers nooit alleen telefonisch contact op met derden om financiële kwesties te regelen voor welk dossier dan ook.

Het wordt ook aangeraden om gevallen van fraude te melden aan de FOD zelf via het klachtenformulier (https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact/klachten) of bij het federaal meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).

 

 

No Cash policy: sinds 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 wordt er geen contant geld meer geaccepteerd voor het betalen van consulaire diensten. Deze kunt u vanaf dan enkel per bankkaart betalen.

 

.

 

Nieuwe stage applicatie: E-stage

De FOD Buitenlandse Zaken lanceert zijn nieuwe applicatie voor onbezoldigde stages in zijn diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. Interesse? Log in op e-stage op de website van de FOD en bekijk de stage vacatures in de verschillende diplomatieke posten in de wereld. Is er geen vacature voor uw favoriete bestemming? Een spontane stageaanvraag mag ook via het online formulier. Veel succes!

 

Nieuw bankrekeningnummer voor consulaire diensten

Sinds 1 juli 2017 dienen de stortingen voor de consulaire diensten op het volgende bankrekeningnummer te gebeuren:
NL91 ABNA 0246 0542 63
(BIC) ABNANL2A

 

CONSULAIRE DIENSTEN: Afspraken online sinds 18 april 2017

  • Paspoort (reispas) aanvragen
  • E-ID en Kids e-ID activatie
  • Levensbewijs
  • Legalisatie van documenten
  • Legalisatie van documenten voor studenten
  • Visa
  • Beroepskaart

VANAF NU zijn deze diensten op de Ambassade enkel op afspraak beschikbaar.
Gelieve online een afspraak te maken voor consulaire diensten door hier te klikken.

 

Kort verblijf - Studies - Indexering van het bedrag van de bestaansmiddelen 2017-2018

De Dienst Vreemdelingenzaken meldt dat het minimumbedrag per maand van de bestaansmiddelen waarover de vreemdeling dient te beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2017-2018 vastgelegd werd op 642 euro (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2017).

 

 

VISUM D: verhoging van de bijdrage met ingang van 01.03.2017

Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Nieuws

17 mei

17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie (IDAHOT). Op die datum in 1990 besloot de Wereldgezondheidsorganisatie om homoseksualiteit te schrappen uit de internationaal gehanteerde lijst van ziekten.

15 mei

Geweld in de Gazastrook: reactie van eerste minister Charles Michel en van vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. “Wij roepen de Verenigde Naties op een internationaal onderzoek in te stellen”.

14 mei

Toespraak van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ter gelegenheid van de opening van de derde internationale conferentie over de slachtoffers van etnisch en religieus geweld in het Midden-Oosten (Brussel, 14 mei 2018).

14 mei

Op initiatief van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ontvangt België op maandag 14 mei de derde Conferentie over de slachtoffers van etnisch en religieus geweld in het Midden-Oosten. De conferentie vindt plaats in het Egmontpaleis in Brussel. Ze past in de politieke, militaire en humanitaire inspanningen van de internationale gemeenschap in de regio. De conferentie maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten die in 2015 in Parijs startte en die in 2017 in Madrid werd voortgezet.

25 apr

Tussenkomst van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op de opening van de conferentie "Pérennisation de la paix : coup de projecteur sur les médiatrices africaines".