Ambassade en Consulaten van België in Nederland
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

Elke individuele situatie moet afzonderlijk onderzocht worden. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de consulaire diensten. Hierna volgen richtlijnen voor een aantal bijzondere gevallen die het meest van belang zijn voor de Belgen die in Nederland of in het buitenland verblijven. Het is echter mogelijk dat er nog andere speciale omstandigheden zich voordoen die hieronder niet vermeld zijn.

Toekenning van de Belgische nationaliteit aan een kind

(artikel 8 § 1 - 2°b van de nationaliteitswet)

Wanneer u zelf in het buitenland bent geboren, zijn uw kinderen die in Nederland of in het buitenland werden geboren niet automatisch Belg. Wilt u dat ze het worden, dan moet u als Belgische ouder een verklaring afleggen voordat uw kind 5 jaar wordt.

U legt deze verklaring van toekenning af op de consulaire afdeling van de Belgische Ambassade.

Voor te leggen documenten: Gelieve contact op te nemen met de consulaire dienst.

Behoudsverklaring

U dient een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vóór uw achtentwintigste verjaardag indien u:

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967
  • En in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen uw 18 en 28 jaar.
  • En niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een vennootschap of vereniging naar Belgisch recht.
  • En u één of meer andere nationaliteiten bezit.
  • En u de Belgische nationaliteit niet vrijwillig verworven heeft na 18 jaar
  • En enkel en alleen voor zover u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was: geen Belgisch paspoort noch een Belgische identiteitskaart aanvroeg en verkreeg tussen uw 18e en 28ste verjaardag.

Als u twijfelt of een van de voorwaarden op u van toepassing is, dan raden we u aan toch de behoudsverklaring af te leggen of een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart aan te vragen voor uw achtentwintigste verjaardag.

Een behoudsverklaring wordt afgelegd bij de Belgische consulaire beroepspost in Den Haag.

Voor te leggen documenten: Gelieve contact op te nemen met de consulaire dienst.

Verlies

U verliest de Belgische nationaliteit in één van de volgende gevallen:

1. Bij vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit vanaf de leeftijd van 18 jaar:

  • Als u vóór 9 juni 2007 vrijwillig een vreemde nationaliteit heeft verkregen heeft u de Belgische verloren.
  • Als u tussen 9 juni 2007 en 28 april 2008 vrijwillig een vreemde nationaliteit hebt verkregen, hebt u de Belgische niet verloren, behalve als de vrijwillig verkregen nationaliteit deze is van één van de volgende landen: Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Als u na 28 april 2008 vrijwillig om het even welke vreemde nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische nationaliteit niet.

2. Door afstandsverklaring

U bent minstens 18 jaar oud en u legt een verklaring af waardoor u uitdrukkelijk verklaart dat u de Belgische nationaliteit niet wenst te behouden. De verklaring van afstand van de Belgische nationaliteit wordt afgelegd op uw gemeente als u in België woont of op de Belgische consulaire beroepspost waarbij u ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland.

3. Bij gebrek aan behoudsverklaring:
Zie deze link.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Voor uitgebreide inlichtingen verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Indien u inlichtingen wenst over de Nederlandse nationaliteit en het bezit van meerdere nationaliteiten,
gezien vanuit een Nederlands standpunt, kunt u de website van de Rijksoverheid bezoeken.