Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland

Op deze pagina vindt u alle informatie over de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland.
 1. Laatst bijgewerkt op

BELANGRIJK

Voor alle Belgen die op reis gaan: door het woord “pas” wordt een IDENTITEITSKAART vaak foutief met een PASPOORT verward. Dit zijn echter twee verschillende documenten, dus om eventuele problemen aan de douane te vermijden, dient u vooraf goed te controleren welk document vereist is voor uw bestemming.

Goede reis!

Gelieve de informatie over de aanvraag van een Kids-ID goed door te nemen en de instructies strikt op te volgen om vertraging of afwijzing van de aanvraag te voorkomen.

Image
Foto van een KIDS-ID


1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?


De Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt

 

2. Hoeveel kost een Kids-ID?


Een Kids-ID kost € 10

Dit bedrag kunt u ter plaatse op de Ambassade betalen of overmaken naar het volgende bankrekeningnummer onder vermelding van naam, 1e officiële voornaam en geboortedatum van de het kind:

Rekeninghouder: Ambassade van België te Den Haag
IBAN: NL91 ABNA 0246 0542 63 (BIC: ABNANL2A)

 

3. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?


Sinds 21 juni 2021 dient u en uw kind voor een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder isin persoon en op afspraak met de volgende documenten naar het Consulaat-generaal in Den Haag te komen.

LET OP: In het afspraaksysteem dient u per persoon een afspraak te maken.

 • Het aanvraagformulier (PDF, 130.12 KB), ingevuld en getekend door beide ouders.
 • Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel (kopie) uit de basisadministratie personen (BRP) van uw Nederlandse woongemeente met vermelding van alle ingeschrevenen op het desbetreffende adres.
 • Kopieën van de geldige legitimatiebewijzen van beide ouders.
 • Indien van toepassing: de Belgische identiteitskaart van uw kind of een kopie ervan (indien vermist: aangifteformulier (DOCX, 59.41 KB) + proces-verbaal van de politie enkel in geval van diefstal). Bij de aanvraag mag u een kopie voegen, maar de originele kaart zal moeten worden geretourneerd voordat wij de nieuwe kunnen afgeven/toezenden.
 • Optie: Indien u uw nieuwe Kids-ID per post wenst te ontvangen dient u online een vignet voor een brievenbuspakje met de optie "aangetekend en verzekerd" (totaalbedrag: €8,55) aan te schaffen (zie voorbeeld (PDF, 43.94 KB)). Let op: deze vignetten zijn maar 5 dagen geldig. Gelieve het dus niet samen met de aanvraag in te leveren. Zodra uw nieuwe Kids-ID is aangekomen, zal het Consulaat-generaal met u contact opnemen met instructies voor het versturen van het vignet.

Uw kind is jonger dan 6 jaar? Vraag de Kids-ID per briefwisseling aan:

 • Hiervoor stuurt u het volgende aanvraagformulier (PDF, 201.99 KB) naar het Consulaat-generaal te Den Haag. 
 • Een pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) conform de ICAO-normen (PDF, 4.07 MB)
 • Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel (kopie) uit de basisadministratie personen (BRP) van uw Nederlandse woongemeente met vermelding van alle ingeschrevenen op het desbetreffende adres.
 • Kopieën van de geldige legitimatiebewijzen van beide ouders.
 • Indien van toepassing: de Belgische identiteitskaart van uw kind of een kopie ervan (indien vermist: aangifteformulier  (DOCX, 59.41 KB)+ proces-verbaal van de politie enkel in geval van diefstal). Bij de aanvraag mag u een kopie voegen, maar de originele kaart zal moeten worden geretourneerd voordat wij de nieuwe kunnen afgeven/toezenden.
 • Vergeet niet de betaling van 10 € voor de Kids-ID. Zonder betaling wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Optie: Indien u uw nieuwe Kids-ID per post wenst te ontvangen dient u online een vignet voor een brievenbuspakje met de optie "aangetekend en verzekerd" (totaalbedrag: €8,55) (zie voorbeeld (PDF, 43.94 KB)). Let op: deze vignetten zijn maar 5 dagen geldig. Gelieve het dus niet samen met de aanvraag in te leveren. Zodra uw nieuwe Kids-ID is aangekomen, zal het Consulaat-generaal met u contact opnemen met instructies voor het versturen van het vignet.

 

4. Hoe lang duurt het voordat een Kids-ID gereed is?


De productie van uw Kids-ID neemt ongeveer 4 weken na het indienen van uw aanvraag.

LET OP: documenten die niet worden opgehaald door de aanvrager drie maanden na levering worden automatisch vernietigd.

 

5. Een Kids-ID aanvragen met of zonder certificaten?


Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.

 

6. Gestolen of verloren document


In geval van diefstal of verlies van uw Kids-ID dient u het ons via dit aangifteformulier  (DOCX, 59.41 KB)te signaleren. Uitsluitend bij diefstal, moet u ook een attest van de politie leveren. Wij raden u ook ten stelligste aan om zo spoedig mogelijk DocStop te contacteren.

 

7. Dienst “Hallo ouders”


Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be


In geval van verlies van de codes, gelieve een nieuwe aanvraag van de codes in te dienen op www.ibz.rrn.fgov.be/nl/