Ambassade en Consulaten van België in Nederland
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand

Burgerlijke stand

Verandering van status

Voor elke onderstaande statuutwijziging, gelieve ons de volgende documenten te bezorgen.

  • Huwelijk: originele akte of eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte.
  • Echtscheiding: originele akte of eensluidend verklaard afschrift van het vonnis.    
  • Overlijden van een Belg: originele akte of eensluidend verklaard afschrift ervan.
  • Geboorte van een kind: originele akte of eensluidend verklaard afschrift ervan.

Levensbewijs - Nederland

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont, dient geregeld een levensbewijs naar zijn pensioeninstelling op te sturen. Dit levensbewijs moet zowel door de titularis als door de bevoegde publieke overheid - die de identiteit van de titularis nakijkt - ingevuld en ondertekend worden.

De consulaire diensten zijn en enkel bevoegd voor Belgen die in het buitenland verblijven. Indien u een ander nationaliteit bezit, gelieve u aan te melden bij uw gemeente om uw levensbewijs te laten ondertekenen. 

Indien u uw levensbewijs wenst te laten ondertekenen door het consulaat-generaal, gelieve u persoonlijk aan te melden aan het loket met het ingevulde formulier en uw identiteitskaart (uitsluitend op afspraak). Indien dit niet mogelijk is gelieve contact op te nemen met de consulaire diensten.

Het levensbewijs wordt gratis ondertekend. 

Geregistreerd partnerschap – Nederland

Na de registratie van een samenleving in Nederland moet u een attest van de registratie overmaken aan het consulaat-generaal waar u bent ingeschreven.

Deze informatie wordt dan ingevoerd in het Rijksregister.

Welk recht is van toepassing?

De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht van de Staat van eerste registratie en dit ook na verplaatsing van de woon- of gewone verblijfplaats naar een ander land.

Dit recht bepaalt onder meer de mogelijkheid een dergelijke registratie te doen, de gevolgen op de persoon en de goederen van beiden en de oorzaken en voorwaarden van beëindiging van de relatie.

Voor meer informatie, raadpleeg deze website.

Toekenning dubbele naam

Er bestaat geen eenvormige wetgeving op vlak van de wijziging van een naam binnen de EU-Lidstaten.

Voor vragen in verband met België, gelieve contact op te nemen met de consulaire diensten.

Voor vragen in verband met Nederland, gelieve de Ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland te benaderen.

België en burgerlijke stand

Meer informatie over de Belgische reglementering inzake burgerlijke stand kan u hier vinden.