Ambassade en Consulaten van België in Nederland

Ereconsulaten

Ereconsulaten beschikken over minder bevoegdheden dan ambassades en consulaten(-generaal). De ereconsuls zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België.

Consulaire zaken worden behandeld door de Ambassade in Den Haag: voor de afgifte van paspoorten, identiteitskaarten, visa en het verlijden van akten dient u zich rechtstreeks tot de ambassade te wenden.

Adressen ereconsulaten