Ambassade en Consulaten van België in Nederland

Sluitingsdagen

Sluitingsdagen 2019:

dinsdag 1 januari - Nieuwjaar (B/N)
maandag 22 april - Paasmaandag
donderdag 25 april - Ambassade gesloten
woensdag 1 mei - Feest van de Arbeid (B)
donderdag 30 mei - Hemelvaartsdag (B/N)
vrijdag 31 mei - Ambassade gesloten
maandag 10 juni - Pinkstermaandag
maandag 22 juli - Ambassade gesloten
donderdag 15 augustus - OLV Tenhemelopneming (B) 
vrijdag 16 augustus - Ambassade gesloten
vrijdag 1 november - Allerheiligen  (B/N)
maandag 11 november - Wapenstilstand (B) 
woensdag 25 december - 1e Kerst
donderdag 26 december - 2e Kerst 
vrijdag 27 december - Ambassade gesloten