Ambassade en Consulaten van België in Nederland

België in Nederland

Welkom op de website van de ambassade en het consulaat!

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Nederland is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Den Haag? U reist als toerist door Nederland en uw identiteitskaart werd gestolen? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website houdt u ook op de hoogte van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Nederland gelden en informeert u over de actualiteit van het buitenlandse beleid van België, culturele evenementen in België en Nederland en andere nuttige informatie.

Wilt u contact opnemen met onze ambassade? Neem dan een kijkje op deze pagina.
 

Coronavirus COVID-19

Belangrijke maatregelen

Op dit moment moet u rekenen op extra wachttijd aan de telefoon. Heeft u vragen over reizen van en naar België ? Bekijk dan eerst onderstaande informatie en websites.

 • Bekijk hier het verslag van het Overlegcomité (14/04/2021) : https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-over-einde-van-de-paaspauze
 • Per 19/04 wordt het verbod voor niet-essentiële reizen vanuit en naar België opgeheven.
 • Sinds 25/12 moeten alle niet-inwoners vanaf 12 jaar die vanuit een rode zone naar België reizen verplicht een recent negatief PCR-testresultaat (niet ouder dan 72 uur) kunnen voorleggen.
 • ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

  -> De verplichte PCR-test en PLF zijn niet van toepassing indien er sprake is van een verblijf van minder dan 48u in een rode zone of in België.

Het Belgisch reisadvies wordt per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen.

Voor medische vragen en informatie over de Belgische lokale maatregelen kunt u de volgende websites bezoeken:

Voor meer informatie over het COVID-19 in Nederland, gelieve onderstaande website te raadplegen 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Consulaire diensten

Om de verspreiding van het COVID-19 tegen te houden, werkt de Ambassade van België op dit moment met een beperkt aantal afspraken. Hierdoor is het online afspraken systeem tijdelijk niet beschikbaar. Om een afspraak te plannen, gelieve contact op te nemen met de Belgische Ambassade uitsluitend per telefoon naar +31703123456.

Gelieve voor uw bezoek op de Ambassade de volgende instructies goed door te nemen:

 • Meld u zo kort mogelijk vóór het tijdstip van uw afspraak aan en kom met zo min mogelijk personen.
 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs contact heeft gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Controleer bij voorkeur uw temperatuur alvorens u naar de ambassade te begeven.
 • Draag een mondmasker en houd 1,5m afstand.
 • Bij het betreden van de ambassade worden handen gedurende 1 minuut gewassen of gebruik de beschikbare alcoholgel.

 

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Internationale Instellingen in Den Haag biedt een onbezoldigde stageplek aan van 1 maart tot en met 31 mei 2021.

Meer informatie hier.

 

Post-Brexit procedures, controles, afhandeling en verkeersstromen in en naar Belgische zeehavens.

Brexit is een feit. Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaken van de douane-unie en de interne markt van de Europese Unie. De controles en procedures die worden toegepast aan de buitengrenzen van de EU zullen vanaf dan ook worden toegepast op vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk.

België is een belangrijke logistieke hub in Europa die vrachtafhandeling en transportdiensten verstrekt aan bedrijven in verschillende Europese landen. De Belgische autoriteiten en havens zijn zeer vertrouwd met de regelgeving en procedures voor vrachtvervoer van en naar landen buiten de EU. Zij hebben zich voorbereid op de nieuwe situatie met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op deze nieuwe procedures, controles en verkeersstromen, -en zodoende een vlotte goederenstroom te verzekeren van en naar het Verenigd Koninkrijk via Belgische havens- kunnen bedrijven die vrachtgoederen exporteren, importeren en transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk hieronder een overzicht van websites met relevante informatie vinden:

 1. Nieuwe procedures en controles voor transport van en naar het VK
 1. Afhandelingsvolgorde van verkeersstromen die de procedures in de Belgische zeehavens ondergaan en het gebruik van de ICT-systemen van de havengemeenschap in deze context
 1. Actuele verkeersinformatie

 

Nieuws

05 mei

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigt België vandaag tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek van de Mensenrechtenraad. Zij zal spreken namens de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Het Belgische mensenrechtenbeleid zal voor de derde keer sinds 2011 worden geëvalueerd.

28 apr

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.

17 apr

Vandaag vertrekken 760.000 maskers naar Conakry via het noodhulpmechanisme B-FAST. Hiermee komt ons land tegemoet aan de hulpvraag die Guinee heeft ingediend bij het EU-mechanisme voor de civiele bescherming (UCPM) in het kader van de strijd tegen COVID-19. Net zoals de rest van de wereld is Guinee getroffen door de pandemie. De gezondheidssituatie wordt er echter bijkomend bemoeilijkt door een mazelenepidemie, een epidemie van gele koorts en recent ook enkele nieuwe ebola-besmettingen die samen zorgen voor een enorme druk op de medische voorzieningen.

16 apr

In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.

15 apr

Vanaf vandaag neemt België het voorzitterschap op van de Group of Governmental Experts (GGE) die zich toelegt op opkomende technologieën op het gebied van dodelijke autonome wapensystemen, de zogenaamde “Killer Robots”. Deze groep van deskundigen, die bijeenkomt in het kader van het Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens in Genève, heeft tot doel de juridische, technologische en militaire kwesties die deze nieuwe technologieën aan de orde stellen, te verduidelijken, voornamelijk met betrekking tot het naleven van het internationaal humanitair recht.