Ambassade en Consulaten van België in Nederland

België in Nederland

Welkom op de website van de ambassade en het consulaat!

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Nederland is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Den Haag? U reist als toerist door Nederland en uw identiteitskaart werd gestolen? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website houdt u ook op de hoogte van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Nederland gelden en informeert u over de actualiteit van het buitenlandse beleid van België, culturele evenementen in België en Nederland en andere nuttige informatie.

Wilt u contact opnemen met onze ambassade? Neem dan een kijkje op deze pagina.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de Ambassade op vrijdag 19 oktober 2018 vanaf 11u30 gesloten zal zijn

 

Update | Voorbereiding Federale verkiezingen België - 2019

U heeft misschien onlangs een herinnering gekregen voor de registratie als kiezer voor de Belgische federale verkiezingen van mei 2019. Het gaat hier om de Federale verkiezingen van 2019 en dus niet om de gemeenteraadsverkiezingen die op 14 oktober 2018 in België zullen plaatsvinden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn enkel van toepassing voor de Belgen die in het bevolkingsregister in België zijn ingeschreven.

De formulieren en procedures voor de verkiezingen van mei 2019 kunt u op de volgende link terugvinden.

Federale verkiezingen  

Voor verdere inlichtingen, gelieve met de volgende nummers contact op te nemen : (+31)0703123450 of (+31)0703123451

Bekijk zeker ook onze FAQ, het antwoord op uw vraag is daar mogelijk terug te vinden.

 

Opgelet voor oplichters

De voorbije dagen ontving de FOD Buitenlandse Zaken verschillende meldingen van burgers over pogingen tot oplichting. De oplichters, welke zich via de telefoon voordoen als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, proberen met een smoes om de bellers geld afhandig te maken. Gebruik van nieuwe technologieën wekken daarenboven de indruk dat de oproep afkomstig is van Buitenlandse Zaken (waarbij het centraal oproepnummer 02/501.81.11 verschijnt).

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan eenieder om geen enkel gevolg te geven aan dergelijke oproepen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt immers nooit alleen telefonisch contact op met derden om financiële kwesties te regelen voor welk dossier dan ook.

Het wordt ook aangeraden om gevallen van fraude te melden aan de FOD zelf via het klachtenformulier (https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact/klachten) of bij het federaal meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).

 

 

No Cash policy: sinds 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 wordt er geen contant geld meer geaccepteerd voor het betalen van consulaire diensten. Deze kunt u vanaf dan enkel per bankkaart betalen.

 

.

 

Nieuwe stage applicatie: E-stage

De FOD Buitenlandse Zaken lanceert zijn nieuwe applicatie voor onbezoldigde stages in zijn diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. Interesse? Log in op e-stage op de website van de FOD en bekijk de stage vacatures in de verschillende diplomatieke posten in de wereld. Is er geen vacature voor uw favoriete bestemming? Een spontane stageaanvraag mag ook via het online formulier. Veel succes!

 

Nieuw bankrekeningnummer voor consulaire diensten

Sinds 1 juli 2017 dienen de stortingen voor de consulaire diensten op het volgende bankrekeningnummer te gebeuren:
NL91 ABNA 0246 0542 63
(BIC) ABNANL2A

 

CONSULAIRE DIENSTEN: Afspraken online sinds 18 april 2017

  • Paspoort (reispas) aanvragen
  • E-ID en Kids e-ID activatie
  • Levensbewijs
  • Legalisatie van documenten
  • Legalisatie van documenten voor studenten
  • Visa
  • Beroepskaart

VANAF NU zijn deze diensten op de Ambassade enkel op afspraak beschikbaar.
Gelieve online een afspraak te maken voor consulaire diensten door hier te klikken.

 

Kort verblijf - Studies - Indexering van het bedrag van de bestaansmiddelen 2017-2018

De Dienst Vreemdelingenzaken meldt dat het minimumbedrag per maand van de bestaansmiddelen waarover de vreemdeling dient te beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2017-2018 vastgelegd werd op 642 euro (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2017).

 

 

VISUM D: verhoging van de bijdrage met ingang van 01.03.2017

Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Nieuws

18 okt

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft vandaag een aanpassing goedgekeurd aan het wettelijk kader waarbinnen de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) werkt. De aanpassing is het sluitstuk van een grondige hervorming van BIO die de investeringsmaatschappij beter inbedt in het Belgisch ontwikkelingsbeleid, de band met de privésector versterkt en de ontwikkelingsimpact in Belgische partnerlanden verhoogt.

18 okt

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag een reeks internationale engagementen onderschreven om de strijd tegen seksueel wangedrag in de internationale hulpverleningssector op te voeren. De afspraken kwamen tot stand in de marge van de internationale topontmoeting ‘Putting People First’ die vandaag in Londen plaatsvond.

17 okt

België is de tweede meest effectieve donor in het bestrijden van extreme armoede. Dat schrijft het gezaghebbende Overseas Development Institute (ODI) in het recente rapport ‘Financing the end of extreme poverty’. Ons land komt met dit resultaat net na Ierland. De focus op de minst ontwikkelde landen en het versterken van de hulpeffectiviteit was de voorbij jaren een van de aandachtspunten in het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

15 okt

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat de Europese Unie vandaag in Luxemburg een sanctieregime in het leven roept tegen het gebruik van chemische wapens. Daardoor zal de EU kunnen optreden tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van chemische wapens. Met deze beslissing van de raad van ministers van Buitenlandse Zaken blijft de EU haar schouders zetten onder de strijd tegen deze mensonterende wapens.

12 okt

Toespraak van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo ter gelegenheid van de emeritaatsviering van Prof. Dr. Marleen Temmerman.