Ambassade en Consulaten van België in Nederland

België in Nederland

Welkom op de website van de ambassade en het consulaat!

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Nederland is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Den Haag? U reist als toerist door Nederland en uw identiteitskaart werd gestolen? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website houdt u ook op de hoogte van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Nederland gelden en informeert u over de actualiteit van het buitenlandse beleid van België, culturele evenementen in België en Nederland en andere nuttige informatie.

Wilt u contact opnemen met onze ambassade? Neem dan een kijkje op deze pagina.

 

Coronavirus COVID-19

Belangrijke maatregelen

Op dit moment moet u rekenen op extra wachttijd aan de telefoon. Heeft u vragen over reizen van en naar België ? Bekijk dan eerst onderstaande informatie en websites.

 • Bekijk hier het verslag van het Overlegcomité (14/04/2021) : https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-over-einde-van-de-paaspauze
 • Per 19/04 wordt het verbod voor niet-essentiële reizen vanuit en naar België opgeheven.
 • Sinds 25/12 moeten alle niet-inwoners vanaf 12 jaar die vanuit een rode zone naar België reizen verplicht een recent negatief PCR-testresultaat (niet ouder dan 72 uur) kunnen voorleggen.
 • ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen.

  -> De verplichte PCR-test en PLF zijn niet van toepassing indien er sprake is van een verblijf van minder dan 48u in een rode zone of in België.

Het Belgisch reisadvies wordt per land voortdurend bijgewerkt in functie van de evolutie van de situatie. Iedereen wordt uitgenodigd om deze reisadviezen regelmatig te raadplegen.

Voor medische vragen en informatie over de Belgische lokale maatregelen kunt u de volgende websites bezoeken:

Voor meer informatie over het COVID-19 in Nederland, gelieve onderstaande website te raadplegen 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Consulaire diensten

Om de verspreiding van het COVID-19 tegen te houden, werkt de Ambassade van België op dit moment met een beperkt aantal afspraken. Het is nu weer mogelijk om een afspraak online te maken !

Gelieve voor uw bezoek op de Ambassade de volgende instructies goed door te nemen:

 • Meld u zo kort mogelijk vóór het tijdstip van uw afspraak aan en kom met zo min mogelijk personen.
 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde wordt u verzocht niet langs te komen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs contact heeft gehad met iemand die COVID-19 klachten had.
 • Controleer bij voorkeur uw temperatuur alvorens u naar de ambassade te begeven.
 • Draag een mondmasker en houd 1,5m afstand.
 • Bij het betreden van de ambassade worden handen gedurende 1 minuut gewassen of gebruik de beschikbare alcoholgel.

 

Nieuwe biometrische eID kaarten

 

Bij deze brengt het consulaat-generaal van België te Den Haag u op de hoogte dat alle door de EU-lidstaten afgegeven nieuwe identiteitskaarten uiterlijk vanaf midden 2021 volgens de Europese reglementering de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers zullen moeten bevatten.

Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u voor het aanvragen van een nieuwe elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar uw consulaat-generaal moeten komen.

U vindt hier alle belangrijke informatie over deze nieuwe procedure.

Vanwege de vele reacties op bovenstaande informatie moet u rekenen op extra wachttijd aan de telefoon en via email. Om u alvast verder te helpen werd er een FAQ opgesteld met alle meest gestelde vragen. Gelieve deze eerst goed te raadplegen voordat u contact opneemt met het consulaat-generaal.

 

 

Nieuws

22 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Tunesië, na een verzoek dat dit land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) heeft ingediend in het kader van de strijd tegen COVID-19. Tunesië, dat momenteel wordt geconfronteerd met een ernstige verslechtering van de gezondheidssituatie en een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, heeft de Europese partners op de hoogte gesteld van specifieke behoeften die nodig zijn om hoofd te kunnen bieden aan deze situatie, onder meer inzake vaccins.

12 jul

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan Namibië, na een verzoek dat het land via het Europees mechanisme voor civiele bescherming indiende, in het kader van de strijd tegen COVID-19. De laatste weken wordt Namibië geconfronteerd met een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand en een toename van het aantal ziekenhuisopnames. Die situatie heeft geleid tot een grote behoefte aan beschermende uitrusting.

01 jul

In 1995 werd een ambitieus akkoord bereikt over twaalf domeinen voor actie voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes – de zogenaamde ‘Beijing Verklaring en Platform voor Actie’. Sindsdien werden vele initiatieven en concrete beleidsmaatregelen genomen voor de verwezenlijking van het Actieprogramma. België heeft zich in de loop der jaren actief ingezet, zowel in eigen land als internationaal, om gendergelijkheid te bevorderen. 

29 jun

De dertigste plenaire vergadering van de Nuclear Suppliers Group (NSG) vond plaats in Brussel, onder Belgisch voorzitterschap, van 22 tot 25 juni 2021. De NSG is een multilateraal regime dat tot doel heeft nucleaire proliferatie te voorkomen door controle op de export van materialen, uitrusting en technologie die gebruikt kunnen worden om kernwapens te maken.

28 jun

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir gaat van 28 tot 30 juni naar Genève. Ze zal er verschillende multilaterale partnerorganisaties ontmoeten die actief zijn op het gebied van mensenrechten, gezondheid, humanitaire hulp en migratie. Zo zal er een gesprek zijn met de directeur-generaal van de WHO, Dr.