Ambassade en Consulaten van België in Nederland

België in Nederland

Welkom op de website van de ambassade en het consulaat!

Welkom op onze website!

U bent een Belg die onlangs naar Nederland is verhuisd en u wilt zich inschrijven op de ambassade in Den Haag? U reist als toerist door Nederland en uw identiteitskaart werd gestolen? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website houdt u ook op de hoogte van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Nederland gelden en informeert u over de actualiteit van het buitenlandse beleid van België, culturele evenementen in België en Nederland en andere nuttige informatie.

Wilt u contact opnemen met onze ambassade? Neem dan een kijkje op deze pagina.

 

Voorbereiding Federale en Europese verkiezingen - België - 2019

Aan de Belgen die vóór 24 januari 2018 in de consulaire registers van de Ambassade van België te Den Haag ingeschreven waren.

Binnenkort krijgt u per post een brief met de nodige procedures en formulieren om u als kiezer te registreren voor de Federale en Europese verkiezingen die in de loop van 2019 in België plaats zullen vinden. Zie ook aankondiging van FOD Buitenlandse Zaken hier.

Houdt u er rekening mee dat deze brief naar het adres wordt toegestuurd, gekend door de Ambassade op 24 januari 2018.

Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze Ambassade steeds op de hoogte te brengen van elke adreswijziging.

De formulieren en procedures kunt u ook op de volgende linken terugvinden.

Federale verkiezingen  
Europese verkiezingen

Voor verdere inlichtingen, gelieve vanaf 20 april 2018 met het volgende nummer contact op te nemen : (+31)0703123450
Bekijk zeker ook onze FAQ, het antwoord op uw vraag is daar mogelijk terug te vinden.

 

Melding: Toegankelijkheid van de Kanselarij op 26 en 27 juni

Op 26 en 27 juni zal een verhuisbedrijf op de Kanselarij aanwezig zijn. Deze dienst zou toegangsoverlast kunnen veroorzaken. We stellen alles in het werk om de hinder zo veel mogelijk voor het publiek te beperken. We wijzen erop dat de consulaire dienst de hele dag zoals gewoonlijk zal functioneren. Bij voorbaat dank voor uw begrip.

 

Opgelet voor oplichters

De voorbije dagen ontving de FOD Buitenlandse Zaken verschillende meldingen van burgers over pogingen tot oplichting. De oplichters, welke zich via de telefoon voordoen als ambtenaar van Buitenlandse Zaken, proberen met een smoes om de bellers geld afhandig te maken. Gebruik van nieuwe technologieën wekken daarenboven de indruk dat de oproep afkomstig is van Buitenlandse Zaken (waarbij het centraal oproepnummer 02/501.81.11 verschijnt).

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd aan eenieder om geen enkel gevolg te geven aan dergelijke oproepen. De FOD Buitenlandse Zaken neemt immers nooit alleen telefonisch contact op met derden om financiële kwesties te regelen voor welk dossier dan ook.

Het wordt ook aangeraden om gevallen van fraude te melden aan de FOD zelf via het klachtenformulier (https://diplomatie.belgium.be/nl/Contact/klachten) of bij het federaal meldpunt (https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/).

 

 

No Cash policy: sinds 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 wordt er geen contant geld meer geaccepteerd voor het betalen van consulaire diensten. Deze kunt u vanaf dan enkel per bankkaart betalen.

 

.

 

Nieuwe stage applicatie: E-stage

De FOD Buitenlandse Zaken lanceert zijn nieuwe applicatie voor onbezoldigde stages in zijn diplomatieke en consulaire posten in het buitenland. Interesse? Log in op e-stage op de website van de FOD en bekijk de stage vacatures in de verschillende diplomatieke posten in de wereld. Is er geen vacature voor uw favoriete bestemming? Een spontane stageaanvraag mag ook via het online formulier. Veel succes!

 

Nieuw bankrekeningnummer voor consulaire diensten

Sinds 1 juli 2017 dienen de stortingen voor de consulaire diensten op het volgende bankrekeningnummer te gebeuren:
NL91 ABNA 0246 0542 63
(BIC) ABNANL2A

 

CONSULAIRE DIENSTEN: Afspraken online sinds 18 april 2017

  • Paspoort (reispas) aanvragen
  • E-ID en Kids e-ID activatie
  • Levensbewijs
  • Legalisatie van documenten
  • Legalisatie van documenten voor studenten
  • Visa
  • Beroepskaart

VANAF NU zijn deze diensten op de Ambassade enkel op afspraak beschikbaar.
Gelieve online een afspraak te maken voor consulaire diensten door hier te klikken.

 

Kort verblijf - Studies - Indexering van het bedrag van de bestaansmiddelen 2017-2018

De Dienst Vreemdelingenzaken meldt dat het minimumbedrag per maand van de bestaansmiddelen waarover de vreemdeling dient te beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2017-2018 vastgelegd werd op 642 euro (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2017).

 

 

VISUM D: verhoging van de bijdrage met ingang van 01.03.2017

Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Nieuws

20 jul

Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 10 juli 2018 de volgende adellijke gunsten en burgerlijke eretekens verleend.

18 jul

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van de ondertekening van het Statuut van Rome, grondtekst van het Internationaal Strafhof, herbevestigt vicepremier en minister van buitenlandse zaken Didier Reynders zijn volle steun aan deze instelling. Zij speelt een essentiële rol in de strijd tegen straffeloosheid. Een internationaal rechtshof met een universele roeping en permanente strafrechtelijke jurisdictie is meer dan ooit nodig, complementair met de nationale strafrechtelijke hoven.

17 jul

Vandaag is het precies 4 jaar geleden dat vlucht MH17 van Malaysian Airlines werd neergeschoten boven het oosten van Oekraïne. 298 burgers, onder wie veel kinderen, verloren daarbij het leven. Ook verschillende landgenoten kwamen om. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders brengt hulde aan hun nagedachtenis.

13 jul

Beyoncé, Chris Martin, Pharrell Williams, Ed Sheeran en een hele reeks andere internationale en Afrikaanse artiesten zullen op 2 december tijdens een groots slotconcert in Johannesburg mee de internationale campagne #SheIsEqual afsluiten. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo die mee aan de basis ligt van #SheIsEqual en de campagne in juni in Brussel op gang trok, is ambitieus. “Dit wordt de grootste campagne ooit ter ondersteuning van vrouwenrechten en van de Sustainable Development Goals.”

06 jul

Ruim duizend Belgen kregen in 2017 consulaire bijstand in het buitenland. Dat is hulp in geval van een probleem. Het aantal interventies steeg de jongste drie jaar vrij aanzienlijk, van 848 naar 927 in de periode 2015-2016 en liep op tot 1.077 complexe dossiers vorig jaar.