Consulaire inschrijving

 1. Last updated on

Werkwijze


Om ingeschreven te kunnen worden in de bevolkingsregisters van de Ambassade of het Beroepsconsulaat moet u aan drie voorwaarden voldoen:

 • U bent Belg 
 • U bent uitgeschreven uit de bevolkingsregisters van uw vorige Belgische gemeente
 • U moet bewijzen dat u uw feitelijke hoofdverblijfplaats in het ambtsgebied van de Ambassade of het Beroepsconsulaat hebt.

Minderjarigen moeten nog aan een vierde voorwaarde voldoen: zij moeten de toestemming hebben van de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen.

U zult aan de hand van een aantal documenten moeten bewijzen dat u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet (zie hieronder).

Belgen die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch voor langere duur in het buitenland verblijven, kunnen wel hun aanwezigheid aan de Ambassade of het Beroepsconsulaat melden, maar zullen niet van dezelfde dienstverlening kunnen genieten als "ingeschreven" Belgen.
 

Gelieve de volgende documenten online, per e-mail (één bestand per item als bijlage in PDF), persoonlijk of per post voor te leggen en dit voor ieder lid van uw gezin:

 • Het inschrijfformulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend;
 • Kopie van uw huidige identiteitskaart;
 • Kopie van uw huidig paspoort (indien in uw bezit);
 • Een recent (max. 6 maanden oud) uittreksel (kopie) uit de basisadministratie personen (BRP) van uw Nederlandse woongemeente, met vermelding van nationaliteit en burgerlijke stand;
 • Kopie van uw geboorteakte (facultatief);
 • Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier(s) voor de komende Federale wetgevende verkiezingen. Deze zijn hier beschikbaar.


Online procedure


Sinds 11/12/2019 is het ook mogelijk om zich online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld,
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.


Gelieve na uw inschrijving het Beroepsconsulaat of de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

 • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte (huwelijk, scheiding, geboorte, naamsverandering);
 • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke verandering van nationaliteit;
 • Elke adreswijziging ; adreswijzigingen dient u door te geven via dit formulier (PDF, 379.85 KB)

De Ambassade of het Beroepsconsulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken. Het Rijksregister is de centrale databank van de Belgische overheid waarin onder meer alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of van een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, opgenomen zijn.
 

Het nut van uw inschrijving


De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Beroepsconsulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van vrijwel dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Het Beroepsconsulaat of de Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van bijvoorbeeld een identiteitskaart, paspoort of de afgifte van consulaire attesten (attest van woonst, inschrijving, gezinssamenstelling, nationaliteit, naamsovereenkomst en burgerlijke staat). U zult ook via het Beroepsconsulaat of de Ambassade kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen.

Wanneer dankzij uw inschrijving uw dossier volledig up-to-date is, kan de Ambassade of het Beroepsconsulaat u een betere dienstverlening garanderen en kunt u in geval van humanitaire noodtoestand rekenen op de noodzakelijk bijstand van de Ambassade of het Beroepsconsulaat. 

 

Privacy statement