Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

 1. Zuletzt aktualisiert am
Image
Foto van een identiteitskaart

BELANGRIJK 


Voor alle Belgen die op reis gaan: door het woord “pas” wordt een IDENTITEITSKAART vaak foutief met een PASPOORT verward. Dit zijn echter twee verschillende documenten, dus om eventuele problemen aan de douane te vermijden, dient u vooraf goed te controleren welk document vereist is voor uw bestemming.

Gelieve de informatie over de aanvraag van een e-ID goed door te nemen en de instructies strikt op te volgen om vertraging of afwijzing van de aanvraag te voorkomen.

Alle Belgen, ouder dan 12 jaar, die ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van de ambassade kunnen bij de ambassade een aanvraag indienen voor een identiteitskaart.

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u vinden op deze pagina.


1. Wat is de geldigheidsduur van een eID?

 • Tussen 18 en 75 jaar heeft de elektronische identiteitskaart (eID) een geldigheid van 10 jaar
 • Tussen 12 en 18 jaar is de geldigheid van 6 jaar
 •  Na 75 jaar is de geldigheid van van 30 jaar
 • De eID-kaart voor kinderen (Kids-ID) heeft een geldigheid van 3 jaar

Een eID behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar het ambtsgebied van een andere ambassade of consulaat of na terugkeer naar België. De elektronische identiteitskaart van Belgen die sinds augustus 2008 van België naar het buitenland zijn verhuisd en hun verhuis aan hun gemeente hebben gemeld, is in regel ook geldig gebleven. De geldigheid kan worden nagegaan op www.checkdoc.be. Ze verliest echter haar geldigheid als ze wordt gemeld als verloren of gestolen of indien de foto niet meer op de houder gelijkt.
 

2. Hoeveel kost een eID?


Een eID kost € 20,-.

Dit bedrag kunt u ter plaatse op de Ambassade betalen (enkel pinnen; geen cash of credit card) of overmaken naar het volgende bankrekeningnummer onder vermelding van naam1e officiële voornaam en geboortedatum van de aanvrager(s):

Rekeninghouder: Ambassade van België in Den Haag
IBAN: NL91 ABNA 0246 0542 63 (BIC: ABNANL2A)
 

3. Waar en hoe een eID aanvragen?


Sinds 21 juni 2021 dient u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) in persoon en op afspraak naar het Consulaat-Generaal in Den Haag met de volgende documenten te komen.

LET OP: In het afspraaksysteem dient u per persoon een afspraak te maken.

 • Het aanvraagformulier (PDF, 99.39 KB), ingevuld en met zwart getekend
  • Minderjarigen tekenen zelf
  • Personen die niet in staat zijn om te tekenen (bv. om medische redenen) laten het kader leeg en brengen een verklaring van de behandelend arts mee
  • De aanvraag voor een minderjarige moet vergezeld zijn van een toestemmingsformulier (DOCX, 14.8 KB), ondertekend door beide ouders die een kopie sturen van hun eigen identiteitsdocument. Indien toepasselijk, zal de aanvrager een afschrift mee opsturen van een vonnis over het hoederecht van het kind of over de voogdij van de beschermde persoon.
 • Een recent (niet ouder dan 6 maanden) uittreksel (kopie) uit de basisadministratie personen (BRP) van uw Nederlandse woongemeente met vermelding van nationaliteit. Bij minderjarigen dienen alle ingeschrevenen op het desbetreffende adres vermeld te worden.
 • Uw Belgische identiteitskaart of een kopie ervan (indien vermist: proces-verbaal van verlies of diefstal). Bij de aanvraag mag u een kopie voegen, maar de originele kaart zal moeten worden geretourneerd voordat wij de nieuwe kunnen afgeven/toezenden.
 • Optie: Indien u uw nieuwe eID kaart per post wenst te ontvangen dient u online een vignet voor een brievenbuspakje met de optie "aangetekend en verzekerd" (totaalbedrag €9,80) aan te schaffen (zie voorbeeld (PDF, 43.94 KB)). Let op: deze vignetten zijn maar 5 dagen geldig. Gelieve het dus niet samen met de aanvraag in te leveren. Zodra uw nieuwe eID kaart is aangekomen, zal het Consulaat-generaal met u contact opnemen met instructies voor het versturen van het vignet.
   

4. Gestolen of verloren document


In geval van diefstal of verlies van uw identiteitskaart dient u het ons via dit aangifteformulier (DOCX, 59.41 KB) te signaleren. Uitsluitend bij diefstal, moet u ook een attest van de politie leveren. Wij raden u ook ten stelligste aan om zo spoedig mogelijk DocStop te contacteren.
 

5. Hoe lang duurt het voordat een eID gereed is?


De productie van uw eID neemt ongeveer 4 weken na het indienen van uw aanvraag.

LET OP: Documenten die niet worden opgehaald door de aanvrager drie maanden na levering worden automatisch vernietigd.
 

6. Een eID aanvragen met of zonder certificaten?


Een eID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren.

U kan vragen om de certificaten en/of de chip te activeren:

 • OFWEL op het moment van de aanvraag, maar opgelet:
  Als u bij aanvraag de certificaten vraagt, dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon en op afspraak komen afhalen op uw ambassade of consulaat.
 • OFWEL achteraf
  Kiest u er nog niet voor deze functies te gebruiken, dan kan u deze altijd, later, in eender welke Belgische gemeente of een van de hieronder met naam vernoemde ambassades en consulaten onmiddellijk laten installeren op uw eID met behulp van de destijds meegeleverde PUK-code.

Indien de aanvrager zijn eID wenst te gebruiken om zich op het internet te identificeren, dan moet hij persoonlijk, met zijn eID en pukcode naar een gemeente in België en/of een van de volgende consulaire beroepsposten voor activatie van de chip: Abu Dhabi, Alicante, Ankara, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Istanbul, Marseille, Lissabon, Londen, Luxemburg, Madrid, Parijs, Rome of Tenerife. 

In geval van verlies van uw codes, gelieve een nieuwe aanvraag van de codes in te dienen op www.ibz.rrn.fgov.be/nl/